Γραφεία Τελετών
ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ

Λάρισα


ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ - ΚΑΥΣΗ

Παρόλο που η νομοθεσία προβλέπει τη διαδικασία της αποτέφρωσης εάν αυτή επιθυμείται, στη χώρα μας δεν υπάρχουν αποτεφρωτήρια, πιθανόν γιατί η διαδικασία αυτή δε συνάδει με όσα προβλέπει η θρησκεία μας σε περίπτωση θανάτου. Βάση, λοιπόν, της ισχύουσας νομοθεσίας και λόγω της έλλειψης υποδομών, η διαδικασία της αποτέφρωσης – καύσης των νεκρών δεν πραγματοποιείται στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό.

Πρακτικά, το έτος 2006 επιτράπηκε στην Ελλάδα η διαδικασία της αποτέφρωσης έπειτα από ψήφιση του σχετικού νόμου (3448/2006, άρθρο 35). Το πρόβλημα είναι ότι εκκρεμεί ακόμα και σήμερα το θέμα της χωροθέτησης και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να επιτελεστεί ολοκληρωτικά αυτό που ο νόμος έχει προβλέψει. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η επιθυμία του ενδιαφερόμενου να μην ακολουθήσει τη θρησκευτική τελετουργία της ταφής ο νόμος 4277/2014 προβλέπει τα Άρθρα 48 και 49 περί αποτέφρωσης νεκρών. Αυτός ορίζει ρητά μεταξύ άλλων ότι για την πραγματοποίηση της αποτέφρωσης, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη δήλωση του νεκρού, ή σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει, έγγραφη επιθυμία του/της συζύγου/συντρόφου, ή αν δεν υπάρχει ούτε αυτή, έγγραφη επιθυμία των συγγενών κατά βαθμό συγγένειας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Οι λόγοι που αρκετοί γύρω μας προτιμούν τη διαδικασία της αποτέφρωσης από εκείνη της ταφής είναι πολλοί και όχι απαραίτητα θρησκευτικοί, τους οποίους τα γραφεία τελετών μας σέβονται και κατανοούν.
Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο αυτό μάς αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη διενέργεια επιθυμείται όλο και συχνότερα για τρεις κυρίως λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι με την αποτέφρωση δεν υφίστανται έξοδα κατασκευής ή, μελλοντικά, συντήρησης του τάφου.
Δεύτερον, σε αρκετές περιπτώσεις αποφεύγονται τα αρνητικά συναισθήματα που επιφέρει η θέα του νεκρού, η εκταφή των οστών του ή ακόμα χειρότερα η θέα μιας σορού που δεν τυγχάνει πλήρους αποσύνθεσης.
Τέλος, αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος του νεκροταφείου και της γύρω περιοχής είτε λόγω προβλήματος χωρητικότητας και κορεσμού είτε επειδή αυτό βρίσκεται συχνά κοντά σε οικιστική ζώνη.

Τα γραφεία τελετών μας, αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τη σορό σε υπερσύγχρονους κλιβάνους στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία για πρακτικούς λόγους, μιας και είναι η κοντινότερη επιλογή των κατοίκων της χώρας μας για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας. Η μεταφορά της σορού του αγαπημένου σας προσώπου γίνεται με υπευθυνότητα και σεβασμό μαζί με την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αποτέφρωσης.

Τα γραφεία τελετών μας τηρουν τις διαδικασίες και το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας με απόλυτη αυστηρότητα.